Výrobní hala na míru každému investorovi

Situace na dnešním realitním trhu, kdy poptávka po nemovitostech značně převyšuje jejich nabídku je stejná jak v oblasti bydlení, tak i v průmyslu a logistice. Sehnat prostory vhodné pro podnikání a výrobu, které by odpovídaly potřebám investorů a přitom by pro ně byly finančně dostupné, je téměř nemožné. Jednou z možností, jak tento problém řešit, je výstavba montovaných hal, která je jednak rychlá, umožňuje díky jednoduchosti a flexibilitě konstrukčního systému projekt přizpůsobit potřebám následného provozu v hale a je zároveň finančně relativně dostupná. Výrobní haly se tak stanou finančně dostupné širší skupině podnikatelů.

Jednoduchý a efektivní konstrukce haly

Konstrukce haly je tvořena jednoduchým rámovým systémem, převážně z IPE profilů, který bez omezení zvládne rozpony kolem 25 metrů. V případě požadavku na větší šířku haly je možné použít středovou podpěru nebo příhradovou konstrukci. Běžně se staví i haly vícelodní, které jsou navzájem propojeny a celkový provoz dělí například na výrobní část a skladovou. Celkový prostor je tak rozčleněn do více požárních úseků. Ocelové konstrukce pro výrobní halu jsou řešeny ekonomicky a funkčně. Ze statického hlediska rozložení sil, jsou jednotlivé rámy od sebe vzdáleny optimálně v rozmezí 5 až 6 metrů. Jednotlivé rámy jsou ve střešní části haly nejčastěji spojeny tenkostěnnými vaznicemi, na které je již přímo kladen střešní plášť. Délka haly je prakticky neomezena. Ocelová konstrukce haly umožňuje kombinovat různé výšky haly v závislosti na jejich provozu a taktéž výstavba vícepatrových hal. Rámová konstrukce může být doplněna o jeřábovou dráhu a osazena mostovým jeřábem. Konstrukce je možné navrhnout na jeřáby běžně i s nosností kolem 15 tun.

Modulární systém výstavby haly je vhodný i pro rozšiřování plochy haly. Dá se říct, že hala je nachystána tak, aby její majitel mohl dále expandovat a rozvíjet své podnikání bez nutnosti hledání nových prostor spojených často s roztříštěním provozu do více budov a s tím spojeným stěhováním.

Opláštění haly

Opláštění haly může být buď ze sendvičových panelů s IPN nebo minerálním jádrem. IPN jádro zajišťuje dobré tepelně izolační vlastnosti haly, minerální jádro vyšší požární odolnost a lepší zvukovou izolaci. Dobré tepelně izolační vlastnosti panelů dokládá i to, že se běžně používají pro energeticky náročné provozy, jako jsou například chladírny. Návratnost investice do kvalitního opláštění výrobní haly je rychlá a dalším benefitem je komfortní a příjemné prostředí uvnitř haly po dobu celého roku. Vytápění haly s přihlédnutím k dnešním cenám energií je možné tepelnými čerpadly v kombinaci fotovoltaickými panely na střeše. Z estetického hlediska hala působí jednoduchým a čistým dojmem. Díky pestré paletě barev a profilací panelů je možné halu vhodně začlenit do okolního terénu a zástavby.

V případě volby haly nezateplené, je použit na opláštění trapézový plech a stěnová konstrukce doplněna o paždíky. Správnou volbou materiálu a typu opláštění haly, je taková to hala efektivně přizpůsobena svému účelu užití.