Jak pojistit dům s fotovoltaickými panely?

Jak pojistit nemovitost s fotovoltaickými panely

S aktuálním nárůstem zájmu o nová, energeticky úsporná technologická řešení v oblasti bydlení, jež představují zejména domácí fotovoltaické elektrárny či tepelná čerpadla, se stále častěji vynořují otázky, které souvisejí s pojištěním takovýchto systémů. Jaká specifika přináší pojištění nemovitostí vybavených fotovoltaickými panely či tepelným čerpadlem? Jak nejlépe je pojistit? A na co si při sjednávání pojištění majetku v těchto případech dát pozor? Zde je pár odpovědí, které vám pomohou se v nové problematice zorientovat.

Solární panely i tepelné čerpadlo zhodnotí vaši nemovitost

Fotovoltaická elektrárna či tepelné čerpadlo přirozeně představují nemovitý majetek, který je třeba pojistit. Jejich hodnota navíc nebývá zrovna zanedbatelná, zpravidla se pohybuje v řádech statisíců korun, a je tak vhodné řádnému pojištění věnovat náležitou pozornost.

Důležitou roli při sjednávání pojištění domu vybaveného energeticky úspornými systémy přitom hraje skutečnost, že s jejich instalací se daná nemovitost zhodnocuje, což by se také mělo promítnout v nastavení pojistné smlouvy. Nezapomeňte proto vždy zrevidovat stávající pojistnou smlouvu rozšířit ji o nové položky a změnit příslušné parametry. To se týká především výše pojistné částky, do níž je nezbytné započítat pořizovací náklady veškerého nově instalovaného zařízení a technologií a navýšit ji tak, aby odpovídala nové situaci.

S adekvátním naceněním nemovitosti vám může pomoci online kalkulačka pro oceňování nemovitostí, kterou nabízí Česká asociace pojišťoven. Případně se můžete obrátit i přímo na svoji pojišťovnu, která vám s nastavením optimální výše pojistné částky poradí.

Moderní technologie přinášejí rizika nová i tradiční

Neméně důležitým aspektem při sjednávání pojištění jsou pak rovněž rizika, jež je třeba v tomto případě zohlednit a s nimiž je třeba počítat. Optimálním řešením přesto zůstává standardní mix pojistných rizik, jehož tradičním základem jsou živelní rizika a rizika odcizení či vandalismu.

S ohledem na to, že fotovoltaické panely bývají obvykle umístěny na střeše, je dobré si ověřit například to, zda vaše pojistná smlouva kryje například krupobití. Moderní panely jsou sice vysoce odolné, nicméně při extrémních výkyvech počasí, o které v posledních letech není nouze, může dojít též k tomuto typu poškození. A jako u každého elektrického zařízení, i zde hrozí potenciálně zvýšené riziko zkratu a následného požáru. Výjimkou nemusejí být ani krádeže cenných komponentů solárních systémů.

Druhou stránku věci pak představují rizika spojená s technickými poruchami, pro něž je vhodné uvažovat o připojištění technických rizik. U Kooperativy si můžete sjednat například připojištění elektronických a strojních zařízení, které vás ochrání i před kybernetickými riziky, při nichž dojde ke škodám na zařízení vinou poškození softwaru a podobně.

Vedle správně sjednaného a nastaveného pojištění majetku je ovšem vhodnou prevencí, která může řadě rizik přímo a účinně předejít, rovněž skutečnost, že instalaci a servis sofistikovaných zařízení a systémů svěříte renomované firmě, která bude zárukou kvalitně odvedené práce.