Která profesionální topidla patří mezi nejlepší?

Topidla slouží nejčastěji tam, kde není zavedeno ústřední topení nebo jiný topný systém. Pro malé a obtížně větratelné objekty jako jsou garáže, sklepy, sklady nebo malé haly jsou ideální topidla elektrická či infračervená, která neprodukují žádné zplodiny. Naopak do velkých hal a skladů je třeba použít výkonnější plynová nebo naftová topidla, která vyžadují větrání prostoru.

Značka Master

Skupina Master Climate Solutions vyrábí přenosná profesionální topidla Master, ale také další sortiment. Jedničkou na světových trzích je především v produkci přenosných zařízení pro kontrolu mikroklimatu. Jedná se o topení, odvlhčování a ventilaci. Značka Master je ve všech zemích světa již více než 50 let na špici v prodeji například profesionálních horkovzdušných naftových topidel.

Naftové teplomety

Oblíbené jsou pro svou vysokou výhřevnost a snadnou dostupnost paliva. Své uplatnění nacházejí zejména při vytápění velkých hal, skladů nebo hrubých staveb. Naftové teplomety jsou buď s přímým spalováním nebo s nepřímým spalováním. Pro přímé spalování je nutné zajistit dostatečné větrání, jelikož tyto teplomety spalují kyslík a s teplým vzduchem se do prostoru uvolňují i škodlivé spaliny. Oproti tomu teplomety s nepřímým spalováním jsou vybaveny komínkem, kterým se případné spaliny mohou odvádět mimo vytápěný prostor. Topidlo je také možné umístit venku a do uzavřeného prostoru přivádět ohřátý čistý vzduch speciální trubicí. Takto lze vytápět i prostor, ve kterém se trvale pohybují lidé či zvířata.

Plynové topení

Palivo je dodáváno z propan-butanových lahví. Na výběr jsou tři základní typy:

  • teplomety s elektrickým ventilátorem
  • infračervené zářiče
  • terasové sálače

Provoz plynového topení je ekonomicky výhodnější než u naftových a elektrických topidel.

Elektrická topidla

Jsou vhodná do interiérů, ve kterých je použití jiných druhů topidel nepraktické. Nespotřebovávají kyslík, nekouří ani nezapáchají. Proto je používají například omítkáři a obkladači na stavbách, malíři pokojů nebo zemědělci k vytápění skleníků, hal a skladů. Nejprodávanější jsou elektrická topidla s ventilátorem značky Master.